Your browser does not support JavaScript!
圖資中心
歡迎光臨圖資中心
分類清單
開放時間

 圖書館開放時間

  木柵校區 內湖校區
開學期間

 週一至週四 08:30 - 21:00

 週五   08:30 - 17:30

 週六   08:30 - 17:30

 (週六開館主因為服務在職專班同學)

 週日       休館

 週一至週五服務時間與木柵校區同

 週六       休館

 週日       13:00 - 21:00

 (週日開館主因為服務返校同學及家長)

寒暑假期間

 週一至週五 08:30 - 17:30

寒暑假期間周末休館不開放

 週一至週五 08:30 - 17:30

 寒暑假期間周末休館不開放

國 定 假 日 休 館