Your browser does not support JavaScript!
圖資中心
歡迎光臨圖資中心
分類清單
電腦語言教室樓層配置

內湖校區:嘯雲樓六樓 電腦教室  

          綜藝大樓 圖書館 - 多媒體 電腦5台 

木柵校區:學藝樓一樓 電腦教室

          學藝樓二樓 語言教室

          藝德樓二樓 圖書館 視聽電腦室

                     - 多媒體電腦10台 多功能事務機1台(具掃瞄及列印功能)